logo's

informatie voor Europese ondernemingsraden

Goede en adequate informatie is essentieel voor het functioneren en zich ontwikkelen van Europese ondernemingsraden. Daarbij gaat het om een scala van onderwerpen, zoals wet- en regelgeving, jurisprudentie, ervaringen EOR-en, onderzoeken naar verschillende aspecten van Europese ondernemingsraden, etc.

Op de pagina "Vakbonden en expertise" vind je verwijzingen naar een aantal instanties en websites die van belang (kunnen) zijn voor Europese ondernemingsraden. Op deze pagina zal een hoeveelheid informatie systematisch worden geordend.

Informatie kan o.m. in de volgende vormen aanwezig zijn:

  • verwijzingen naar websites en webpagina's;
  • (pdf-)documenten of verwijzingen daarnaar;
  • digitale nieuwsbrieven;
  • verwijzingen naar boeken.

Op deze webpagina vindt u de volgende categoriën van documenten/verwijzingen:

EU richtlijnen

94/45/EG instelling van een Europese ondernemingsraad (oud):  EN  NL
2009/38/EC instelling van een Europese ondernemingsraad (nieuw):  EN  NL
2002/14/EC algemeen kader informatie en raadpleging werknemers:  EN  NL
98/59/EG aanpassing wetgeving inzake collectief ontslag:  EN  NL
2001/23/EG behoud van rechten werknemers bij overgang ondernemingen:  EN  NL
2022/2064/EG duurzaamheidsrapportering door ondernemingen:  EN  NL

terug naar boven

EOR-wetgeving (landen)

Wet op de Europese ondernemingsraden (WEOR) 1997:  EN  NL
Wet op de Europese ondernemingsraden, zoals die geldt vanaf 18 januari 2012

terug naar boven

Vakbondsdocumenten

ETUC resolutie Strengthening information, consultation and participation rights for all workers
ETUI handleiding (1) Maak je vergaderingen succesvoller
ETUI handleiding (2) Hoe organiseer je een communicatienetwerk?
ETUI handleiding (3) Je voorbereiden op veranderingen in het bedrijf.
ETUI handleiding (4) How to deal with confidential information.
industriAll Europe binding guidelines and procedures
UNI Europa guidelines for European works councils
European Works Councils: a trade union guide to directive 2009/38/EC
Brochure FNV: Aan het werk met de Europese Ondernemingsraad
ETUI publicatie: Worker Participation 2030. Four scenarios

terug naar boven

Overige documenten

Good governance op Europees niveau.
De EOR en de European Green Deal.
Ervaringen delen en uitwisselen.
EOR Bondgenoten: het vervolg op de HP case (heronderhandeling overeenkomst
EU: Fitness check on EU law in the area of Information and Consultation for Workers
Europees Parlement: tekst Cercas resolutie
Manifesto to put industry back to work (industriAll):  DE  EN  FR
Verslag Reinhard Bütikofer over herindustrialisering van Europa:  DE  EN  FR  NL

terug naar boven