logo's

crowdsourcing

In onze voorjaarsbijeenkomst 2012 is dit onderwerp naar voren gekomen als een belangrijke ontwikkeling, waarmee o.m. de ICT-sector wordt geconfronteerd. Sindsdien zijn er vanuit ons platform diverse activiteiten ontplooid om dit onderwerp meer onder de aandacht te krijgen van politici (in Nederland en Brussel), vakbonden (Nederland en Europa), media en wetenschappers.

Op deze pagina vindt u de volgende informatie:

Wat is crowdsourcing?

Het woord crowdsourcing wordt in verschillende betekenissen gebruikt. Eén van de vaak gebruikte betekenissen is het organiseren van kennis over een bepaald thema of voor een bepaald doel via het Internet (o.m. beschreven door James Surowiecki in zijn boek "The Wisdom of Crowds"). Wanneer je het woord crowdsourcing gebruikt, is dit voor sommige mensen de eerste betekenis waaraan zij denken.

De manier waarop wij het woord hier gebruiken is het wereldwijd aanbesteden van (stukjes) werk via speciale websites of het zoeken naar freelancers voor bepaalde werkzaamheden via het Internet. Daarbij vormt in principe de hele wereld de arbeidsmarkt. Een veel uitgebreidere beschrijving van deze betekenis hebben we in 2012 gegeven in ons manifest "Stop de uitverkoop van hoogwaardig werk uit Nederland" en in een in 2013 gepubliceerd document "Crowdsourcing: werkgelegenheid via het web".

terug naar boven

Werkgroep crowdsourcing.

In de platformbijeenkomst van 1 november 2013 is besloten om vanuit het platform een werkgroep in te stellen, die zich verder gaat bezighouden met alles wat met het onderwerp crowdsourcing te maken heeft. Tijdens de bijeenkomst hebben Marc Born (IBM) en Maarten Schönfeld (HP) te kennen gegeven vanuit de ICT-sector te willen participeren in deze werkgroep. Daarnaast zal worden geprobeerd om ook belanghebbenden uit andere sectoren te betrekken bij de werkgroep. Zodra de volledige samenstelling van de werkgroep bekend is, zal deze worden bekend gemaakt aan alle platformdeelnemers en -belangstellenden.

Hebt u belangstelling voor deze werkgroep, maak dit dan kenbaar door een mailtje te sturen naar info@eorbondgenoten.eu.

terug naar boven

Overzicht activiteiten.

Een overzicht van de tot nu toe ontplooide activiteiten (van nieuw naar oud):

  • 25 september 2013 Tijdens een bezoek met een aantal kaderleden van FNV Bondgenoten (onderdeel kadertraining voor gevorderden) aan de ILO (International Labour Organization) in Genève brengen Yusuf Said (bestuurder FNV Bondgenoten) en Ernst Kuntz het onderwerp crowdsourcing onder de aandacht van Alette van Leur, Director Sectoral Activities Department van de ILO.
  • 30 augustus 2013 Antwoord van Europees Commissaris Van De Gucht (Handel) op vragen van Europarlementariër Dennis de Jong over crowdsourcing.
  • 8 juli 2013 FNV Formaat/EOR Service publiceert in haar nieuwsbrief een artikel over crowdsourcing.
  • 14 februari 2013 Ernst Kuntz geeft namens EOR Bondgenoten een presentatie over crowdsourcing tijdens een door UNI Europa en ETUI georganiseerde training voor (vakbonds-)EOR-coördinatoren in Florence.
  • 24 januari 2013 FNV publiceert in FNV Europanieuws een "verdiepingsartikel" over crowdsourcing (pag. 5).
  • 14 november 2012 Bob Bolte en Ernst Kuntz hebben namens een aantal deelnemers van EOR Bondgenoten in Brussel een gesprek met Europarlementariër Dennis de Jong (SP). Van dit gesprek is een kort verslag gemaakt.
  • 14 september 2012 Enkele maanden na het verschijnen van het manifest "Stop de uitverkoop van hoogwaardig werk uit Nederland" is dit ook beschikbaar in het Duits, Engels en Frans.
  • 27 juni 2012 Eén van de suggesties van de Tweede Kamerleden tijdens het gesprek op 30 mei 2012 is om een manifest het licht te doen zien over crowdsourcing. In juni 2012 stuurt EOR Bondgenoten een manifest Stop de uitverkoop van hoogwaardig werk uit Nederland toe aan de fracties van de Tweede Kamer, diverse vakbonden en media, alsmede aan een aantal sociale wetenschappers.
  • 30 mei 2012 Een delegatie van EOR Bondgenoten heeft in Den Haag een gesprek met de Tweede Kamerleden Mariette Hamer (PvdA) en Paul Ulenbelt (SP). Van dit gesprek is een verslag gemaakt.

terug naar boven

Literatuur.

terug naar boven

Informatie over crowdsourcing op het Internet.

terug naar boven