logo's

het ABC van het FNV EOR Netwerk

Op deze pagina vind je het ABC van het FNV EOR Netwerk

  1. Achtergronden van het netwerk
  2. Bemensing van het netwerk
  3. Contactinformatie
  4. Doelstellingen van het netwerk
  5. Europa, de betekenis van

Achtergronden van het netwerk

FNV EOR Netwerk (voorheen: EOR Bondgenoten, vakbondsnetwerk voor Nederlandse EOR-leden) is in 2011 ontstaan uit een initiatief van het OR-centrum van FNV Bondgenoten om vanuit de bond meer gerichte aandacht te kunnen besteden aan Europese ondernemingsraden. Met aanvankelijk vooral als doelgroepen de financiële sector en de ict-sector. In de loop van de tijd zijn daar ook mensen uit verschillende andere sectoren bijgekomen.

In 2013 heeft EOR Bondgenoten enkele activiteiten samen georganiseerd met de EOR Service van FNV Formaat (training en advies voor Europese ondernemingsraden). Dat was o.m. het geval met een themabijeenkomst over de Cercas-resolutie op 6 juni 2013. Deze samenwerking is wederzijds goed bevallen en vanaf 2014 organiseren we gezamenlijk netwerkbijeenkomsten.

Door de samenwerking met FNV Formaat (inmiddels samengegaan met het SBI onder de naam SBI Formaat) is de beperking tot EOR-leden afkomstig uit (enkele sectoren van) FNV Bondgenoten komen te vervallen. Mede in het kader van de door fusie van een aantal FNV-bonden tot stand gekomen nieuwe FNV proberen we nu activiteiten te ontplooien voor Europese ondernemingsraden in alle sectoren van de FNV en de FNV-bonden.

terug naar boven

Bemensing van het netwerk

Aan het netwerk werken op dit moment vanuit de FNV de volgende mensen mee:

foto Bob Bolte Bob Bolte, bestuurder bij FNV zowel in de financiële sector als in de ict-sector
foto Gerard van Hees Gerard van Hees, voormalig bestuurder bij FNV o.m. in de financiële sector
foto Ernst Kuntz Ernst Kuntz, voormalig voorzitter Europese ondernemingsraad Getronics en kaderlid bij FNV

De samenwerking en afstemming met de EOR Service van SBI Formaat en de organisatie van de gezamenlijke netwerkbijeenkomsten vindt plaats met de trainer-adviseurs Arend Hamstra, Hannie Ontijt, Leander Boumans, Nick Mok en Sjef Stoop.

terug naar boven

Contactinformatie

website: www.eorbondgenoten.eu
email: info@eorbondgenoten.eu
telefoon: +316 2724 3452

Sinds enkele jaren hebben we een WhatsApp-groep waarin Nederlandse leden van Europese ondernemingsraden allerlei ervaringen met elkaar delen. Wil je ook deelnemen aan die WhatsApp-groep, stuur dan een mailtje naar ons mailadres.

terug naar boven

Doelstellingen

Als EOR-netwerk hebben we een aantal doelstellingen geformuleerd. Een (niet-limitatieve) opsomming daarvan:

  • (Nederlandse) leden van Europese ondernemingsraden met elkaar in contact brengen om het uitwisselen van kennis en ervaring te bevorderen;
  • de rol die de FNV kan vervullen m.b.t. Europese ondernemingsraden beter zichtbaar maken en de samenwerking tussen vakbonden, Europese ondernemingsraden en Nederlandse ondernemingsraden aanmoedigen en bevorderen;
  • kennis van de EOR-wetgeving en de faciliteringsmogelijkheden voor Europese ondernemingsraden (o.m. externe deskundigheid) duidelijk maken en bundelen.

terug naar boven

Europa

De betekenis die Europa heeft voor Europese ondernemingsraden is zo groot dat we daar een afzonderlijke webpagina aan hebben gewijd op deze website (te bereiken via het menu).


terug naar boven